Mgr., Ing. Kateřina PAVLÍKOVÁ 

                                                                                                                                      

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově a také ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala jsem v mezinárodní společnosti působící v bankovnictví. Na pozici manažerky lidských zdrojů jsem získala bohatou praxi v personální oblasti. V roce 2009 jsem ukončila 5letý sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR). Absolvovala jsem praxe a stáže např. v Krizovém centru RIAPS, ve Vojenském rehabilitačním ústavu, v denním stacionáři Horní Palata, diagnostickém ústavu v Praze 4. Pracovala jsem také jako psycholog na telefonu pro psychologickou poradnu. V současné době se zaměřuji především na individuální terapii, business koučink, kariérní poradenství a individuální diagnostiku zaměřenou na osobní rozvoj.

 

Zaměřuji se zejména:

  • na pomoc s problémy v pracovním prostředí (např. problémy s nadřízeným/kolegy, sexuální obtěžování, vyhoření, stres, workoholismus, řízení týmu, time management, nezaměstnanost, řízení kariéry apod.),  
  • na pomoc s problémy ženám (mužům) na mateřské/rodičovské dovolené (např. osobní rozvoj, slaďování práce a rodiny, problémy v partnerských vztazích apod.),
  • na pomoc v obtížných životních situacích,
  • na osobní psychologickou diagnostiku – jsem certifikovaná v používání osobnostního dotazníku GPOP (Golden Profiler of Personality), který je využíván především pro sebepoznání a osobní rozvoj.

 

Vždy vycházím z individuálních potřeb klienta. Pomáhám klientovi vidět skutečnost s odstupem a v širších souvislostech s ohledem na budoucnost.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat